Vyhľadávanie

Kontakt

NORDICWALKINGPODHAJSKA

Jesenské 14, 935 36

+421918611075

klingova@has.sk

Cenník : LEKCIE A KURZY.*                           

Individuálna lekcia 90 minút                              15 € osoba
 
Lekcia skupina  2-5  osôb, 90 minut                 10 € osoba  
Lekcia skupina 6-8 ľudí, 90 minut                      8 € osoba  
Akreditovaný Mini kurz, 3 hod.                          30 € osoba  
Akreditovaný Základný kurz, 5 hod 30 min.      60 € osoba
Dvojhodinovka NW                2 hod.                  13 € osoba
 

 

 

V prípade väčších skupín je potrebné  nás kontaktovať pre potreby individuálneho dohovoru podmienok vykonania kurzu pre zabezpečenie personálnych, materiálnych a individuálnych potrieb.

Lekcie trvajú 1:30 hod., dozviete sa ako správne začať "Severskú chôdzu", akým je prínosom pre naše zdravie. Ukážeme Vám posilňovacie a koordinačné cvičenia. Cvičenia na odstránenie chýb nesprávnej chôdze, cvičenia vo dvojiciach aj skupinách, zábavné hry...

Paličky NW máme na požičanie pri lekcii zadarmo.   

Na kurzoch sa dozviete o histórii  u Nás na Slovensku SNWA , aj v zahraničí INWA

 Prvý výskum používania NW palíc na zdravie v Cooprovom inštitúte. PRÍNOS pravidelnej činnosti NW- správnej techniky na získanie lepšej kvality ozdravenia organizmu aj pri rôzných ochoreniach, ako napr. karcinóm prsníka, rekonvalescencii po operácii / lymfedém /, pohybového aparátu, neurologických ochorení ako Parkinson, Skleróza Multiplex, Alzheimerova choroba, nízka imunita, nadváha, poruchy učenia u detí, prevencii osteoporózy...

NW je aj o skupinových cvičeniach na zlepšenie koordinácie pohybu, zábavných hrách a rôzných akciách spojených s prírodou.

CIEĽOM Lekcií a Kurzov NW je osvojenie si správnej techniky a návykov, dodržiavanie *10 krokov NW chôdze* a následne minimálne 3 x 45 min. v týždni

prevádzanej v praxi získať zdravotné benefity.

Kurzy NW, lekcie, firemné akcie sú s možnosťou ubytovania v  NW CENTRUM *JESENSKÉ*

Veríme, že si túto jednoduchú a nenáročnú športovú aktivitu, vhodnú skutočne pre každého od žiakov, žien v domácnosti, mamičky na MD, mužov, seniorov ale aj športovcov na zvýšenie kondície obľúbite.

JE VHODNÉ SA VOPRED OBJEDNAŤ, POČET JE  - obmedzený -.

                    T. č. +421918611075

                  

       *      KROK ZA KROKOM KU ZDRAVIU   *